THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TRONG NĂM 2022

"Mascopex Coffee mến chào các bạn"

HIỆN TẠI CHÚNG TÔI CHƯA CÓ NHU CẦU VỀ NHÂN SỰ. MỌI THÔNG TIN TUYỂN DỤNG SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI Ở ĐÂY.